Picolet-audiovoorwaarden

1. Voorwaarden

Door de website http://www.picoletaudio.com/ te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteurs- en merkenrecht.

2. Gebruikslicentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Picolet audio te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke inzage. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

de materialen te wijzigen of te kopiëren;
de materialen te gebruiken voor enig commercieel doel, of voor een openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); te
proberen software op de website van Picolet audio te decompileren of te reverse-engineeren; auteursrecht- of andere eigendomsnotaties van de materialen te
verwijderen; of de materialen over te
dragen aan een andere persoon of de materialen te "spiegelen" op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Picolet audio worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie dient u alle gedownloade materialen in uw bezit in elektronische of gedrukte vorm te vernietigen.

3. Ontkenning

De materialen op de website van Picolet audio worden op 'as is' basis aangeboden. Picolet audio geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent alle andere garanties, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet schenden van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
Verder geeft Picolet audio geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die gelinkt zijn aan deze site.

4. Beperkingen
In geen geval zal Picolet audio of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de website van Picolet audio, zelfs als Picolet audio of een gemachtigde van Picolet audio mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van het materiaal
De materialen die op de website van Picolet audio verschijnen kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Picolet audio garandeert niet dat het materiaal op haar website nauwkeurig, volledig of actueel is. Picolet audio kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Picolet audio doet echter geen enkele toezegging om de materialen te actualiseren.

6.
Picolet audio heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Picolet audio van de site. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen
Picolet audio kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Nederland en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in die staat of locatie.

© 2021 PICOLET ELECTRONICS

Privacyvoorkeur centrum

Noodzakelijk

Adverteren

Analytics

Andere

Picolet Audio Gebruikersgids Beat Icons True Wireless Earbuds DEUTSCH

digitale gebruikershandleiding

Laat ons weten waar we jou digitale gebruikershandleiding naartoe moeten sturen!